Polskie Towarzystwo Biomasy
POLBIOM


Zgodnie ze statutem (§ 7) celem Towarzystwa jest:
 • inspirowanie i popieranie my?li technicznej przyczyniaj?cej si? do rozwoju wykorzystania biomasy na cele przemys?owe, w szczególno?ci energetyczne;
 • inicjowanie i popieranie prac naukowo-badawczych, do?wiadczalnych i wdro?eniowych oraz innych dzia?ań w dziedzinie wykorzystania biomasy na cele przemys?owe;
 • wdra?anie i upowszechnianie ?wiatowych osi?gni?? w dziedzinie wykorzystania biomasy na cele przemys?owe.

Towarzystwo realizuje swoje cele (§8) poprzez:
 • organizowanie spotkań, konferencji oraz zjazdów;
 • inicjowanie i pomoc w nawi?zaniu kontaktów pomi?dzy osobami zainteresowanymi obszarem dzia?ania Towarzystwa;
 • dzia?alno?? szkoleniow? i popularyzatorsk?;
 • prowadzenie dzia?alno?ci wydawniczej;
 • prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej tj. wykonywanie prac naukowych, analiz, ekspertyz oraz przygotowywanie i prowadzenie produkcji prototypowej
 • nawi?zywanie kontaktów pomi?dzy przedstawicielami nauki i praktyki;
 • nawi?zywanie i utrzymywanie kontaktów zagranicznych;
 • inne formy dzia?ania zgodne ze statutem.
??Copyright Polbiom
左右棋牌 东光县| 黑河市| 竹山县| 长顺县| 霍林郭勒市| 辽源市| 六枝特区| 三穗县| 北京市| 右玉县| 诏安县| 崇阳县| 南岸区| 莎车县| 华亭县| 巴里| 长春市| 璧山县| 镇平县| 垣曲县| 抚顺县| 永泰县| 贡山| 中阳县| 沁阳市| 黔江区| 防城港市| 荔波县| 新河县| 那曲县| 新余市| 兴安县| 泾川县| 沈丘县| 江阴市| 绵竹市| 广汉市| 虹口区| 福泉市| 和平区| 麻城市|