Polskie Towarzystwo Biomasy
POLBIOM

W imeniu Zarz?du Polskiego Towarzystwa Biomasy Polbiom i organizatorów zapraszamy na konferencj?: EUBCE 2020 w dniach 27-30 kwietnia (Marsylia - Francja).??

?

29-31 October 2019, Copenhagen Marriott Hotel, Denmark, Copenhagen

?

With more than 120 participants from Nordic and Baltic countries, the Argus Biomass Nordics and Baltics conference is the leading business event for key players within the region. This commercial platform for the industry offers a fantastic opportunity for companies to network, build business relationships and stay informed on the latest investment and trends within the waste, wood chip and wood pellet markets.

Meet with regional pellet and wood chip producers, traders, utilities and district heating companies, storage, technology and waste companies.

?

Expert speakers include:

Erik Werner Keis,?Head of Energy Planning,?Helsingor?Utilities,?Denmark

Juhan Aguraiuja, Head of Project Development,?Danpower?Eesti,?Estonia

Patryk?Dunal,?Head of Biomass Procurement,?Enea, Poland

Claus Mogensen, Country Manager, Denmark,?SCANDBIO, Denmark

S?ren Alsing, Head of Fuel,??rsted, Denmark

Arnold Dale, Vice President Bioenergy, Ekman, Latvia

Thomas?Trebbien,?Sales Manager,?Blue Point Pellets, Denmark

Ma?gorzata J?drychowska,?Director Market Ops. Department,?Enea,?Poland

Michael?Christensen,?Chief Operations Officer,?CM Biomass, Denmark

Michael?Schytz, Head of Fuel and Logistics,?Hofor, Denmark

Anders Fenger, Senior Business Analyst,??rsted, Denmark

Lauma?Kazu?a, Head of Market Analysis,?SUEZ Trading Europe, UK

Carsten Huljus, Chief Executive Officer,?SBP,?Germany

Sasja Christensen, Research Manager - Dry Bulk,?Maersk Broker,?Denmark

Link do rejestracji:?
https://www.argusmedia.com/conferences-events-listing/biomass-nordics-baltics?utm_source=conf-partner&utm_medium=listing&utm_content=event&utm_term=bio&utm_campaign=Lon-Conf-BiomassNordics19-polbiom

Konferencje wspó?organizowane przez POLBIOM - Po?wi?tne 2002 - 2015

I Konferencja: ?Czy biomasa – odnawialne ?ród?o energii – jest szans? dla polskiego rolnictwa w aspekcie integracji z UE”. Regionalne Centrum Doradztwa Rolniczego i Rozwoju Obszarów Wiejskich Po?wi?tne, 19-20.12.2002 r.?

II Konferencja: ?Energia odnawialna – wybór na nowe stulecie”. Regionalne Centrum Doradztwa Rolniczego i Rozwoju Obszarów Wiejskich Po?wi?tne, 18-19.12.2003 r.

III Konferencja: ?Stan polskiej energetyki odnawialnej”. Regionalne Centrum Doradztwa Rolniczego i Rozwoju Obszarów Wiejskich Po?wi?tne, 9-10.12.2004 r.
?
IV Konferencja: ?Ekologiczna energia – przyjazna cz?owiekowi i ?rodowisku”. Mazowiecki O?rodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddzia? Po?wi?tne w P?ońsku, 8-9.12.2005 r.
?
V Konferencja: ?Energia odnawialna – w trosce o lepsz? przysz?o??”. Mazowiecki O?rodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddzia? Po?wi?tne w P?ońsku,
7-8.12.2006 r.
?
VI Konferencja: ?Racjonalne wykorzystanie energii odnawialnej – OZE w HVAC”. Mazowiecki O?rodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddzia? Po?wi?tne w P?ońsku, 6-7.12.2007 r.
?
VII Konferencja: ?Energia odnawialna”. Mazowiecki O?rodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddzia? Po?wi?tne w P?ońsku, 4-5.12.2008 r.
?
VIII Konferencja: ?Racjonalne wykorzystanie odnawialnych ?róde? energii”. Mazowiecki O?rodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddzia? Po?wi?tne w P?ońsku, 5-6 listopada 2009 r.
?
IX Konferencja: ?Biopaliwa – szans? zwi?kszenia dochodowo?ci polskiego rolnictwa”. Mazowiecki O?rodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddzia? Po?wi?tne w P?ońsku, 4-5. 11.2010 r.
?
X Konferencja: ?Odnawialne ?ród?a energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku”. Mazowiecki O?rodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddzia? Po?wi?tne w P?ońsku, 24-25. 11.2011 r.
?
XI Konferencja: ?Odnawialne ?ród?a energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku”. Mazowiecki O?rodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddzia? Po?wi?tne w P?ońsku, 29. 11.2012 r.
?
XII Konferencja: ?Odnawialne ?ród?a energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku”. Mazowiecki O?rodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddzia? Po?wi?tne w P?ońsku, 20-21. 11.2013 r.
?
XIII Konferencja: ?Odnawialne ?ród?a energii”. Mazowiecki O?rodek Doradztwa Rolniczego Oddzia? Po?wi?tne w P?ońsku, 20.11.2014 r.

XIV Konferencja: ?Odnawialne ?ród?a energii”. Mazowiecki O?rodek Doradztwa Rolniczego Oddzia? Po?wi?tne w P?ońsku, 25.11.2015 r.

Mi?dzynarodowy Kongres Ochrony ?rodowiska, Poznań - patronat merytoryczny - Polskiego Towarzystwa Biomasy Polbiom w Poznaniu, 10-11.10 2016 r.

Mazowiecki O?rodek Doradztwa Rolniczego z siedzib? w Warszawie zrealizowa? Operacje pt.:

?

Perspektywy kreowania korytarzy ekologicznych w skali lokalnej z korzy?ci? dla przyrody i rolnika.

Mo?liwo?ci utylizacji odpadów organicznych, poprawy plonowania i w?a?ciwo?ci gleb przez zastosowanie biow?gla.

?

W ramach Operacji na temat biow?gla odby?y si? dwa szkolenia na terenie Oddzia?ów MODR: Radom – 1.12.2016 r. i Siedlce – 5.12.2016 r.) oraz jedna konferencja (Oddzia? Po?wi?tne w P?ońsku – 29.11.2016 r.). W trakcie tych wydarzeń omówione zosta?y sposoby wytwarzania biow?gla i jego rola w rolnictwie (zastosowanie jako polepszacz gleby oraz jako dodatek do pasz).

W ramach Operacji na temat korytarzy ekologicznych odby?o si? spotkanie na terenie Oddzia?u Po?wi?tne (7.12.2016 r.) oraz dwa szkolenia w Oddzia?ach: Siedlce (12.12.2016 r.) i Radom (8.12.2016 r.). Zagadnienia jakie b?d? omawiane to m. in.: znaczenie, definicja i sposoby tworzenia korytarzy ekologicznych, rola migracji zwierz?t w Polsce oraz znaczenie zakrzewień ?ródpolnych dla bioró?norodno?ci.

W ramach ka?dej z Operacji wyk?ady poprowadzone zosta?y przez przedstawicieli uczelni wy?szych oraz instytutów naukowych.

Tutaj wpisz swój tekst...
??Copyright Polbiom
左右棋牌 冀州市| 合江县| 邯郸市| 托克逊县| 封开县| 平陆县| 澄迈县| 马鞍山市| 凉城县| 黄石市| 花莲县| 万安县| 武宣县| 个旧市| 永昌县| 四平市| 绥棱县| 无为县| 平谷区| 溧阳市| 通化县| 金川县| 城固县| 左贡县| 宁阳县| 阿荣旗| 灵川县| 巴彦淖尔市| 沙雅县| 中方县| 宁安市| 富源县| 汾西县| 东莞市| 汽车| 清水河县| 灯塔市| 木里| 通渭县| 上杭县| 霞浦县|